Translate

24 April 2014

.चिमण्या.त्याने
चित्रात काढलेल्या
चिमण्यांच्या सावल्या...
आज चिवचिव घेऊन
आल्या तिच्याकडे...

आणि नाचत म्हणाल्या..
त्याला
तुझी 
आठवण येतेय...

तिने
निरोप दिलाय
त्यांच्या इवल्या पंखांवर

ती चित्र बनून
उंबऱ्याशी उभी आहे
ओठंगून

येशील..?

   ...चैताली.