Translate

12 May 2014

.वर्ख.

उठावं रात्री-अपरात्री...
अन फिरावं जंगलात..

स्वप्नांच्या...
झोकांड्या खात...

नश्वर होऊन...
शरीर करावं दान..
जंगलांला ..पर्यायाने झाडांना...

चाफ्याची झाडं शोधून..
त्यांच्या ऊन-सावल्यांचा..
लेप लावावा शरीरावर...

ज्यामुळे..
वर्ख निघून जावा
जगण्याचा..

नितळ..स्वच्छ उरावं...
अन
पुरवं स्वत:लाच
एखाद्या झाडाखाली...
.

(फुलेल का एखादं फूल माझ्यावर तिथे...?)
        


       ....चैताली.