Translate

30 July 2012

अल्याड पल्याड...

अल्याड पल्याड...
पापण्यांच्या...
कित्तिक तऱ्हा...
जगण्याच्या...
.
डोळ्यांच्या रित्या...
चौकटीत....
स्वप्नांच्या ओळी...
राखण्याच्या....


....चैताली.