Translate

31 January 2012

Absenteeism…..??

I don’t know….
Where am I heading with this Absenteeism…..??
(Here comes the thought….)
Riding on a golden ray….
Speeding  through a narrow lane….
With an astonishing pain…..

All worlds and spaces …..
Asking for their orbits…
All the souls ….
Searching for lights…..

I close my eyes….
Keep aside all the Whys…
Look inside deep there…
.
.
Thoughts are silent….
And I am absent again….


        ... Chaitali Aher.

12 January 2012

दुपार .....

भर दुपारच्या...
टांगलेल्या सावल्या आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या....
कंटाळ्याच्या प्रतिच्या प्रति....!
रद्दीतही देता येत नाही..
ना संध्याकाळी आलेल्या नवऱ्याला...
चहाबरोबर बिस्किट म्हणून...

आंथराव्या त्या मऊशार थंड बेडवर....
तर कुरकूरतात....रात्रीच्या झोपा...!
किंवा अस्ताव्यस्त... स्वत:शीच मारलेल्या
त्याच त्या रटाळ गप्पा...

असे कित्येक कंटाळ...
अन्‌ आठ्या पडलेले असे कित्येक वैताग...
बनतात मग उगाच कानोकानी झालेलं....
एखादीचं नसलेलं अफेअर..!
किंवा हिची..तीची...भिशी....

तरीही संपता संपत नाही...
दिवसाही नाईट-गाऊन घालून फिरणारी...
रोजच्या रोज करवादत येणारी....
दुपार वेडीपिशी....!!


          ---- चैताली.