Translate

14 May 2011

विझवून कातरवेळा...

आटोपून जगण्याची आन्हिकं...
अन्‌ विझवून कातरवेळा...
उभी ऊंबऱ्यावरी ओठंगून(मीरा??)....
मनात बासर,डोळ्यांत सूरांच्या झळा....!!
                         ----चैताली.