Translate

24 April 2014

.पुरातन.
काही पुरातन भग्न अवशेष...
वस्तीला असतात...
वाहत असतात ते आपल्यात..
कळसावरील झेंड्यासारखे....
संन्यस्त रंग घेऊन...

वाटतं
सुटलोय आपण...
पण कुठूनतरी येऊन
गाठतात हे चिरदु:खं 
आणि मिसळतात पेशींमध्ये.....

बऱ्याचदा
आपलीही नसतात
कदाचित परस्थ...त्रयस्थ ...
तीच उजळवतात...
आपल्याल आतून...

आणि देतात सोनेरी रज:कण..
आपल्या नस्तित्वाला....
     .....चैताली.

No comments: