Translate

27 March 2012

वेडा फकिर....

बेचैनीची झुंबरं...
डोक्यावर घेवून फिरताना....
भर दुपारी डोक्यात घुसलेला सूर्य...
मरणाची नशा देतो....
फर्र फर्र कानात घुसलेली हवा...
काळजाला चेतती ठेवते..
ही आतली झुंबरं....
तर जास्तच लख-लख...प्रशस्त...
वाटतं...
सगळ्यांमध्ये बसलेलं असताना...
प्रकाश भस्सकन डोळ्यांतून सांडतो की काय...

"लक्ष कुठेय तुझं..???"
कोणीतरी विचारतं...
सारां चित्तं एकटवून...
ओळखीचं हासते मी...
त्यांना साहवेल इतपतच...!

त्यांना काय माहित...
कुठे-कुठे फिरत असते मी..
कळस पायथे पालथे घालत...
धुकं फूंकत...रस्ते मिरवत..
मला नसते कसली शुद्ध....
ना कसली फ़िकिर...
.
आत असतो एक...
वेडा फकिर....
वेडा फकिर....!!

       .....चैताली.