Translate

17 March 2012

भेगा...

भिंतिंना पडलेल्या भेगा...
खूपच स्पष्ट दिसताहेत..
३-डी असल्यासारख्या...
इतक्या जवळ...
जणु बुबूळंच भेगाळलीत...
आणि त्यातून बाहेत पडत आहेत..
थेंब-थेंब घरांची छपरं..
ज्यांमधूनही कौल-कौल पाऊस ठिबकतोय...

आणि ती छपरं झेपावत आहेत...
प्राणांतिक वेगाने....
प्राणांकित घरं शोधण्यासाठी...
जी नसतील भित्तिक्षालक....
ज्यांना(ज्यांच्या) नाहीच मुळी...
भेगाळल्या मितींच्या क्षिती...!!


            ....चैताली.

1 comment:

प्रियंका जाधव said...

चैताली अप्रतीम कविता plz accept my friend request
http://facebook.com/priyanka50