Translate

21 March 2012

पर्यायवाची...

पर्यायवाची शब्दांच्या माकड-उड्या...

शब्दांची सभ्य-असभ्य टाळाटाळ ....

मिळमिळीत जगण्याच्या ओकाऱ्या...

back to basics  म्हणणारे चाक...
.
.
अन माझ्या भोचक होत जाणाऱ्या कविता...!

 .....चैताली.

No comments: