Translate

30 April 2011

उन्हं....!!

आताशा....
सहन होत नाहीत ही पिंजारलेली उन्हं....
त्यात दबक्या पावलांनी....
सावल्यांनीही पसार होणं....

सावरत बसते भर दुपारी मग...
जगण्याच्या रिकाम्या चौकटी...
अन भयाण हसतात त्यातली...
स्वप्नं एकटी-दुकटी....!

वाटतं....
हे सर्व तुला कळावं.....
माझं आत-आत जाणं...
खोल तुझ्यात घुसावं...

नाहीच पोहोचले तर....
अशी उन्हाळताना....
एकदाच जीव गोळा करेन....
डोळ्यांत साठवून तुला....
जगणं उधळून देईन...!!                ---- चैताली.

3 comments:

BinaryBandya™ said...

वाटतं....
हे सर्व तुला कळावं.....
माझं आत-आत जाणं...
खोल तुझ्यात घुसावं...

अप्रतिम कविता ...

BinaryBandya™ said...

आणि हो "ये ना तू सख्या" छान आहेत गाणी :)

इंद्रधनू said...

मस्तच.....