Translate

04 November 2008

बोल ना..बोल ना...!!!

व्याकूळले मन..
झाकोळले नैन..
बाभूळले चैन..
बोल ना....


वादळले घन..
वेल्हाळले क्षण..
धुंदावले..."पण’..
बोल ना....


खंतावले रान..
पिसाटले भान..
विरहले प्राण..
बोल ना....


आसावले ओठ..
प्यासावले घोट..
थरारते ज्योत..
बोल ना....

बोल ना..बोल ना...!!!

---चैताली.

No comments: