Translate

02 November 2008

...संवादिता...!

काय रे!!! ओळखलंस का???
तोल गेला आज विखुरली....
तीच रे मी धुंदवेडी......इच्छिता.....!


अशी काय हसतेस? वेगळीच दिसतेस..!
सुर हरवले....आज बावरी......
तीच रे मी भावगहिरी...खळाळिता....!


काय होतीस? कशी रया गेली!
वाया जाणं चांगलं रे...आज फक्त साचली...
तीच रे मी मानिनी......शब्दगर्विता....!


लिहितेस की नाही....दुसरं काय करशील??
स्पष्टीकरण देवू? हं... संदर्भच नाही....
तीच रे मी भाषामाधुरी..... नवनीता....!

अगं असा धीर सोडू नकोस..... चळू नकोस!
बरीच पुटं चढली..... आज झाकोळली...
तीच रे मी तेजस्विनी...संवादिता...!

नाही...नाही...अशी गळू नकोस...स्वत:पासून पळू नकोस..!!
गुंतलेल्या शब्दांत रुतली....रक्ताळली...
तीच रे मी हृदयभेदिनी....नभमल्लिका....!


बहुतेक....बहुतेक.... तीच मी ती.....-----चैताली.

3 comments:

आशा जोगळेकर said...

गुंतलेल्या शब्दांत रुतली....रक्ताळली...
तीच रे मी हृदयभेदिनी....नभमल्लिका....!
सुंदर

Innocent Warrior said...

खूपच मस्त लिहिले आहे.
मी तुमचा ब्लॉग आड केला आहे.
धन्यवाद!!!

-अभी

Pinall said...

खूप आवडलं... :)