Translate

26 October 2008

अधांतरी.....!!!

तूझ्या विचारांचे पक्षी...
आज परत आंगणी येवून गेले.....
सतरंगी एक पीस तूझे मजपाशी राहिले....
वेळ लागतो रे सारं-सारं गुंफण्या....
उत्तर मागूच नये वांझोट्या प्रश्नांना....
असणारी फुलं जपावी...
दूर ठेव माझ्यासारख्या काटेरी क्षणांना...
तुझ्यासमोर आहे अजून...
पाकळ्यांचा रस्ता.....
किती सांभाळशील स्वप्नांच्या भासाला....
साहून साहावे मी किती....
जप मात्र माझी वेडी गाणी.......
वाहते जड.. स्तब्ध वारा पाठंगूळी.......
काय देणार रे तूला....मीच जगते...
अधांतरी.....!!!


-----चैताली.

2 comments:

आशा जोगळेकर said...

Chanach, Kay denar re tula meech jagate adhantari .

PIN@LL said...

Wa!!!!!!