Translate

02 October 2008

का अशी मी...माझ्यात दंग...

का अशी मी...माझ्यात दंग...
बावरी पहाट माझी....अबोलीच सांज...
हासू कशी.....आसू किती....
नको साद घालू..... मी वाटेतली भूल.....


ढळत्या रातीत माझी...सोनभरली सकाळ...
शहारल्या पापणीत...मोहरली नव्हाळ...
वाहू किती.... साहू कशी... ......
नको साद घालू.... मी चांदण्यांची भूल...
का अशी मी....


मोहरल्या बनात माझी....पानहिरवी बहार...
उमलत्या कळीत...गंधाचा कहर...
सांगू कशी...लपवू किती....
नको साद घालू..... मी रानातली हूल....
का अशी मी...

का अशी मी....माझ्यात दंग....
बावरी पहाट माझी....अबोली सांज....-----चैताली.

3 comments:

Mrs. Asha Joglekar said...

मोहरल्या बनात माझी....पानहिरवी बहार...
उमलत्या कळीत...गंधाचा कहर...
सांगू कशी...लपवू किती....
नको साद घालू..... मी रानातली हूल....
का अशी मी...
सुंदर.

Harshada Vinaya said...

खूप सूंदर आहे कविता
चैतली ताई..
मस्तच !

Milind Gaikwad said...

Hi Chaitali, I' liked your writing.. Great words.. you can also have a look to my page @ https://www.facebook.com/pages/Marathi-Kavita-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE/463338297012645