Translate

24 October 2008

वेंधळी... धांदल...

ये ना तु सख्या...


भिजताना...
टप्पोर थेंबात...
नि:शब्द तुझ्यात...
बोलताना...


हासताना...
मध्धाळ उगाच...
रोमांच हळूच ...
लाजताना...


भिनताना...
वेल्हाळ श्वासात...
गंधाळ वाऱ्यात...
फुलताना...

श्श्श्श....!!
जपताना...
गुपित मनात ...
बाई...बाई...!!
वेंधळी... धांदल...
चालताना...!!----चैताली.

1 comment:

Meghana Kelkar said...

क्लास चैत! अगं आज एक कविता लिहिली अन ही वाचली....तुझी चोरली तर नाही ना असंच वाटू लागलं!!!!