Translate

31 March 2014

.दशा.

आपण तरी...कुठल्या
देशांच्या दिशा सांगत असतो...
इहलोक ऐवजी अहंलोक
तळपायाची कातडी
निबर झाली तरी
न चालणारे आपण..
बुटांऐवजी
त्या कातडीचा वापर झाला
तर बरं असा कातडीबचाऊपणा...
आणि
मेंदूची शकलं होईपर्यंत
शक्कल लढवणारे...
डोळ्यांच्या भगदाडात
शिरून भिंती बांधणारे..
मन:स्थितीच्या
मनोराज्यावर भाळणारे
भुवयांमध्ये भूलभुलैया
शोधणारे चक्करचक्र
मृगजळाच्या आशेपायी
उन्हात
डोळे झाळणारे...
कवितेसारखेच
चमत्कृतिपूर्ण
शब्द वापरून
स्वतःला चंपक बनवणारे
आपण..खरंच...
कुठल्या मन:देशांच्या
दशा सांगणार असतो...???

      ...चैताली.

No comments: