Translate

27 July 2008

शब्द मौनानं पाळला.........

तुझ्या भेटीची खुमारी
अशी चढली चढली
जसा मोगरा फुलला
भर उन्हात दुपारी

अलगद वर आली
होती दडली दडली
मनी सागर मातला
फक्त मोतीच पदरी

आज परत बावळी
वाट पाहीली पाहीली
अशी घालतोस कसा
तु साद वेळी अवेळी

घडेल काहीच्या बाही
म्हणताना नाही नाही
शब्द मौनानं पाळला
बोलू नको कुठे काही

मिलनाने तुझ माझ्या
फुटे पालवी पालवी
रंग हिरवा आभाळा
कळी फुले सतरंगी

येशील का परतूनी
अशी झाले ओली ओली
कळा लागल्या जीवाला
रात सारी अंधारली


---- चैताली.

2 comments:

Shivaji Jagtap said...

Excellent Chaitali !!!
-Shivaji

govind dada said...

आतिशय सुंदर.