Translate

11 July 2008

घोर निळा तु......तुझ्यात रंगू दे...!!!!

कळतंय मला....
हे गुंतणं चांगलं नाही....
हे झुरणं जीव घेवून राहील....
तु एक सागर....... संन्यस्त....
मी एक भिज-बिंदू..... अव्यक्त....
ठरवलंच आहे आता वाहायचं.....निर्धास्त....
विरायचं तुझ्याच आभासात....
करू किती जपवणूक......अश्रूंची मिरवणूक....
तुच सारं समजून घे....
मजसि सामावून घे....
घोर निळा तु......तुझ्यात रंगू दे...!!!!

1 comment:

Atul said...

aa haaa... mhatle tar basss ek chota dawbindu.. saagraat.. misalu pahtoy! mhatle tar khuup kahi :)