Translate

27 July 2008

असा जीव पाखडावा....

असा जीव पाखडावा....लागावा विचार- खडा....
काचेच्या स्वप्नांना जावा बिलोरी तडा....
अंधाररानाला.....फितूर मशालवाटा....
नको ते झुरणे...नको ते उरणे....
नकोच ती झांज...नको पदन्यास....
नभांची कुशी...आभाळाशी नातं...
मोहाच्या घराला....भगवे दार.....
सळसळ पिंपळाला ....वंचनेचा पार....
दळणाऱ्या जात्याला....उगा भरडभास....
सैलावल्या वर्तुळाला...मुक्तीचा ध्यास....
अन्‌ अश्रांत पिंडाला नुसते... भासाचे काक.....!!
हवा गं कशाला उष्टावल्या रातीला.....पहाटेचा घास....!!
आहेच ना भुतकाळाच्या राशीला....सांप्रत ग्रह.....
दे जाणिवा.....संवेदना....
नको आत्मभान......
नको रे ते आत्मभान......!!!----चैताली.

No comments: