Translate

08 May 2008

सपान निळे....

ओझरता स्पर्श
उमलती मनी
चांदणफुले....

हळवी पाखरं
नजरानजर
आकाशझुले....

मिटताना घट्ट
अलवार शब्द
आनंदमळे...

मनी छनछन
मलमली गान
घुंगरवाळे....

सोनेरी पहाट
हिरव्या रानात
सपान निळे....


----- चैताली.

No comments: