Translate

08 May 2008

....हे शब्द मैत्राला अर्पण....!!!


सखे......

तुझ्या माझ्यात गं दंग
असे उदासीचे रंग
कसे उठती सारखे
मनजळात तरंग


जितके जाईन खोल
माझी मलाच पोच
अशी आहेस नितळ
जणू माझेच प्रतिबिंब


लावताना आज दिप
उगा थरथरे ज्योत
सखे....दोघींच्या डोळ्यांत
दाटती मैतरथेंब


-----चैताली.

No comments: