Translate

08 May 2008

मोडकी झोपडी......


माह्याच बापाची
मोडकी झोपडी
पावसापाण्यात
वाहून ग्येली

फाटक्या संसारी
लावता ठिगळ
मायबी एकली
खंगून ग्येली

संसाराच्या पारी
फसली सावली
दाणं जोंधळ्याची
करपून ग्येली

उजाड शिवारी
आसवं रडली
सपान औंदाही
धसून ग्येली---- चैताली.

1 comment:

शतदा प्रेम करावे said...

उजाड शिवारी
आसवं रडली
सपान औंदाही
धसून ग्येली
bap re.