Translate

21 December 2009

ते बघ....!

च्यायला...!
आलीच पून्हा खुमखूमी....
हृदय उकरून काढायची...
नसा न नसा खरवडून...
वेदना-बिदना ओकायची...


स्स्स्स्स...!
पून्हा डहूळली...
सुकली जखम ठसठसली...
अणु-रेणूंनी फोडली...
अंधाधूंद किंकाळी...

ते बघ....!
पून्हा झालीच हजरजबाबी....
फूत्कारत पेशी न पेशी...
झूगारणया सारे सारे...
तटतटले मरण छातीशी...


च्च..च्च....!
पून्हा साकळल्या डोळ्यांनी....
बांधले संधान..अतृप्त वेदनेशी...
खरडली शिरगणती...
आत्म्यासह प्रेतांची........!!---चैताली.