Translate

21 June 2008

तरी ओठ हलतातंच माझे.....

असंच होतंय बघ.... आजकाल सारखं.....
तुला साद घालायची नाही म्हटलं ना ....
तरी ओठ हलतातंच माझे.... निमिषार्ध....
ठाम उभी रहायचं ठरवलं आहे...
तरी थरथरते मी..... अंतर्बाह्य....
तुझ्या पायरवाने की....... न येण्याने?
येवू नकोस तु... पण निदान हाकेला 'ओ' तर दे...!
प्रतिसाद नाही तर..एखादी गझल गुणगूण....
तेवढीच..... माझ्या नि:शब्द रानात रुनझुण.....
निदान तु... येवुन गेल्याची एखादी खुण?
हो ना... ओला... कधीतरी मझ्यात झिरपून....
मग अलगद येईन ओठांवर तुझ्या..... तुझीच कविता बनून...!!
आणि मी.......
मी ही गाईन समरसून... राहीन भ्रमात गुंगून....
तु हाक मारलीस असं समजून......
नाही का????


----चैताली.

1 comment:

Meghana Kelkar said...

tujhi link diliye majhya blog war