Translate

29 August 2013

Ship of Theseus

शरीराची खोळ करावी...
आणि सगळं भरावं त्यात..
झाडं,नद्या,समुद्र.....
(म्हणजे एकदम Ship of Theseus की काय ते आपण)

मग थोडासा वारा डोळयांना...
कपाळाला माती फासायची..
तेव्हा कुठे पाय रुजतील जमिनीत..

आकाश तेवढं राहू द्यायचं डोक्यावर...
म्हणजे पृथ्वीची शाई पसरेल अंगावर..
आणि उल्हाळतं रक्त होऊन जाईल..
.......हिरवंनिळंशार......!

......चैताली.

No comments: