Translate

16 February 2014

जाग्रत

किल्ल्यांच्या तटबंद्यांसारखं
व्हावं आपण
म्हणजे
खिंडारं सुद्धा
असोशीने सांभाळता येतील...
आश्वस्त शब्द काही
संन्यस्त पेट्यांमध्ये
करावेत बंद..

आणि

नद्यांचे माग काढत
अश्मयुगीन सांगाडा व्हावं...
अवस्त्र आत्म्याचे
पुरावे सुद्धा मागू नयेत

मग गोंदवावेत
काही जाग्रत ब्राह्ममुहूर्त
डोळ्यांवर
ज्यातून नित्य नवे जागर
निनादले होते...
    .....चैताली.

No comments: