Translate

12 December 2013

.अस्वप्न.तुझं कधी माझ्या
स्वप्नातही न येणं....
विस्कटून जातात..
जाणिवांचे कित्येक प्रस्तर...

अशी अस्वप्न घेऊन येतात

निर्वंश झोपेच्या राती...
ज्या जागत बसतात...
नाकर्त्या शक्यतांच्या...
पिलावळी सांभाळत...!

......चैताली.

No comments: