Translate

27 October 2012

अलिखिताचे नियम...

अलिखिताचे नियम...
सुप्त राखले उराशी...
खुळ्या आकाशाचे चाळ...
जपले रोज निशेशी...

उद्धृत श्वासांना..
कोण जन्माची धडकी...
समचुकल्या तालाला...
जास्तीची एक गिरकी...!

     ...चैताली.

No comments: