Translate

21 February 2009

उपरती...!!

कायसं झालं काही आकळेना..
कणभरही उमजेना..
मनाध्याना..!!


अंधारामाजी..चालले अंधारा..
जीवन वाहिले मी तूझ्या...
नमनाला..!!


तुजविण रे वाट दावी कोण..
थरारले...झाले उन्मन..
कायामन..!!


वलांडूनी जनमानस-रिती..
नाही देहकुडीची क्षिती...
ने मजसी..!!


लोटता प्रवाही सुचेना काही..
निवावा आता जीव...व्हावी..
उपरती...!!-----चैताली.

No comments: